Úspěšně složená zkouška ZOP, ZKO Beroun

V sobotu jsme s Ebbičkou po neúspěšném předchozím víkendu složily zkoušku ZOP (základní ovladatelnost psa) se známkou výborně. Celý průběh zkoušky byl velmi dobrej i když jsem napáchaly s Ebbičkou pár chyb. Nejvíce bodů jsme ztratily na ovladatelnosti na vodítku a bez vodítka, kde měla Ebbička stále tendence čuchat ke krtincům. Další bodík jsme ztratily ve skupince psů, kde mi při těsném míjení pro změnu začala jednoho pejska vyzívat ke hře. Poslední ztráta bodu byla za vstaň ve skupince psů, kde Ebbička vstala až na druhý povel. Velmi jsem ocenila na Ebbičce reakci po nepříjemném materiálu, kde jsem zakopla o plech a přesto to Ebbička ustála a nijak výrazně na mne nereagovala. Pro Ebbičku to bylo velmi náročné, protože to byla v měsíci za sebou už třetí poslušnost bez pamlsků, začala ztrácela pozornost a na některé povely reagovala pomaleji. Přesto jsme si odnesly kráskný výledek s 94 body ze 100.